Reklamacje i zwroty

1. W okresie 10 dni od dnia dostarczenia zamówionego towaru, klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.
Kupujący może wykorzystać druk odstąpienia dostępny tutaj

2. Zwroty zakupionych towarów są przyjmowane tylko pod warunkiem, że nie były używane, posiadają oryginalne opakowanie, są kompletne. Podstawą przyjęcia zwrotu towaru jest przedstawienie przez Kupującego dowodu zakupu towaru.

3. Zwrot towaru z tytułu odstąpienia od umowy następuje na koszt Kupującego

4. Kupujący ma także prawo zwrócić towar w trybie Reklamacji. Kupujący zobowiązany jest  w tym celu niezwłocznie poinformować Sprzedawcę, załączając szczegółowy opis reklamacji.

5. Towar wadliwy należy wysłać na adres do korespondencji SKLEPU, wraz z opisem.

6. W przypadku uznania zasadności reklamacji, towar wadliwy zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, a jeśli nie będzie to możliwe, sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu.

7. W przypadku uznania reklamacji, koszt przesyłki towaru pokrywa Sklep. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego produktu zwracane są niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji.

8. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

9. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie protokołu reklamacyjnego spisanego w obecności doręczyciela.

 

 

Klub Medycyny Naturalnej

Jolanta Załucka

+48 504 057 532

kontakt@zdrowieztiens.pl

sklep@ideazdrowia.com

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyrights © zdrowieztiens.pl