Marka i misja TIENS

 

TIENS przychodząc ze Wschodu, służy całemu światu.

Działanie firmy TIENS oparte jest na tradycyjnej chińskiej filozofii. To ona wytycza kierunek rozwoju korporacji oraz drogę ku globalnej orientacji i dywersyfikacji u progu nowego wieku.

Cele TIENS: Twoje zdrowie, bogactwo i rozwój.

TIENS dostarcza światu produkty, będące połączeniem 5000 lat chińskiej tradycji medycznej i nowoczesnej technologii.

Dążąc do zdrowia, szczęścia i bogactwa ponad 30 milionów rodzin na całym świecie zdecydowało się korzystać z dobrodziejstw, jakie oferuje TIENS: wysokiej jakości suplementów, sprzętu wellness, kosmetyków pielęgnacyjnych i produktów użytku domowego.

Misją TIENS jest „dostarczanie klientom na całym świecie wysokiej jakości produktów, edukacji i rozwoju, poprawianie jakości ich życia i wspieranie harmonijnego rozwoju społeczności międzynarodowej”

Wizja TIENS to: „Być na czele globalnej sprzedaży bezpośredniej”

 

Nazwa TIENS wywodzi się od  chińskiego słowa "Tianshi". To właśnie w nim zawiera się misja, która przyświeca podejmowanym przez firmę działaniom.

Słowo „Tianshi” (Niebiański Lew) zasadniczo złożone jest z dwóch członów – „Tian” oraz „Shi”.

 „Tian”oznacza niebo, które utożsamiane jest również z wolą niebios, sprzyjającym położeniem geograficznym oraz powszechnym wsparciem.

„Shi” oznacza lew. Stanowi on upamiętnienie wspomnień założyciela korporacji - pana Li Jinyuan – z jego rodzinnego miasta. Przez setki lat miasto Cangzhou rozpoznawane było przede wszystkim dzięki zabytkowej rzeźbie lwa. Żelazna rzeźba stała się nierozłącznym symbolem tak zwanego „Lwiego Miasta”.

 

Projekt logotypu TIANSHI opiera się na dynamicznym łuku, który symbolizuje zaawansowaną technologię, niesie ze sobą przesłanie nieograniczonych możliwości – dzięki jego interakcyjnej strukturze oraz symbolizuje niewyczerpaną energię i nieustający rozwój.

 

Wśród kolorów logotypu wyróżniamy:
zieleń – która symbolizuje zdrowie, wzrost, plony i ochronę środowiska;

żółć – oznaczającą bogactwo i nadzieję, stanowiące finansową podstawę dla przedsięwzięć o globalnym zasięgu;

czarny kolor wskazuje na siłę i solidność; błękit implikuje mądrość, technologię i wizję; czerwony symbolizuje entuzjazm, młodość i siłę, podkreślając spojrzenie na prowadzoną działalność i poczucie misji.

 

NOWE LOGO  opracowano na bazie pierwotnych barw.  Trójlistna gałązka przypominająca rozłożoną mapę świata odzwierciedla strategię międzynarodowego rozwoju TIENS. Poszczególne listki to wizerunek produktu, który nacechowany jest "naturalnością i zdrowiem", żółty kolor symbolizuje "blask słońca" i "bogactwo", natomiast zieleń to naturalny oddech "zielonej Ziemi".

 

Wzór złożony z trzech sylwetek ludzkich połączonych dłońmi otacza listki w sposób naturalny, wskazując, że koncepcja TIENS jest ukierunkowana na ludzi, a uczestnicy TIENS na całym świecie są ze sobą blisko związani. Jako całość, logo obrazuje nieustanny rozwój marki TIENS.

Nowy projekt to początek nowej drogi TIENS, która przystąpiła do budowy marki międzynarodowej.

Jest ono ucieleśnieniem kluczowych wartości marki TIENS:“Wspólny świat. Jedna rodzina” oraz war­to­ści scha­rak­te­ry­zo­wa­nych, jako: “Nie­zwy­kła inno­wa­cyj­ność”, “Ogromna odpo­wie­dzial­ność” i “Dosko­nała praca zespo­łowa”, łącząc je z dłu­go­ter­mi­nową stra­te­gią marki, wyra­żaną przez slo­gan: “Toge­ther We Share”.

 

„Idąc ręka w rękę, każdy z uczestników TIENS jest nierozerwalną częścią marki TIENS.

Jeden przy drugim, każdy z uczestników TIENS przyczynia się do wielkości marki TIENS”


                                                                                        Pan Li Jinyuan, Prezes Grupy Tiens.

 

Klub Medycyny Naturalnej

Jolanta Załucka

+48 504 057 532

kontakt@zdrowieztiens.pl

sklep@ideazdrowia.com

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyrights © zdrowieztiens.pl